استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزی ، شهر تهران، محله فاطمی ، خيابان دوم ، خيابان كارگر شمالی ، پلاک 1837 ، شعبه كارگر شمالی ، طبقه همكف

شماره تلفن :

+98 21 86093901

دارو مارکت

دارویی و مکمل

وبلاگ

نوشته شماره 6
1400/6/28

در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد

نمایش
نوشته شماره 5
1400/6/28

در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

نمایش
نوشته شماره 4
1400/6/28

در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد

نمایش
نوشته شماره 3
1400/6/28

در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

نمایش
نوشته شماره 2
1400/6/28

در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

نمایش
نوشته شماره 1
1400/6/28

در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

نمایش

ما در دارو مارکت فراتر از یک داروخانه، در خدمت به همنوعان خود می‌کوشیم و به سهم خود، سلامت و شادابی را به مردم این سرزمین هدیه می‌دهیم. بر این اساس، پس از راه‌ ‏اندازی داروخانه "دکتر علی سالاری تبار" در سال 98، "دارو مارکت" به عنوان وب سایت رسمی این داروخانه، بر اساس نگرشی متفاوت به مقوله درمان، با هدف ارتقای کیفیت زندگی راه اندازی شد.

شماره تلفن :

+98 21 86093901

آدرس : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزی ، شهر تهران، محله فاطمی ، خيابان دوم ، خيابان كارگر شمالی ، پلاک 1837 ، شعبه كارگر شمالی ، طبقه همكف

ما را دنبال کنید در

تمامی حقوق برای دارو مارکت محفوظ است.